WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się 29 lipca 2021 r. o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej (stara sala gimnastyczna) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku przy ulicy Górnej 5 (wejście od strony ulicy Szkolnej). Szczegóły oraz niezbędne materiały są dostępne w tej wiadomości w załącznikach oraz fizycznie w Państwa skrzynkach pocztowych.

Przypominamy, że w związku z trwającą epidemią Covid-19, uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do zakrycia ust i nosa maseczką ochronną, zachowania niezbędnego dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na salę.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Grzegorz Rudziński

Walne-porządek

Walne-załączniki

Zadzwoń do nas!