DBAJMY O PORZĄDEK!

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem zasad użytkowania lokali mieszkalnych oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku” zabrania się:

  • § 13 ust. 11: umieszczania w miejscach wspólnego użytkowania, na klatkach schodowych, wejściach do budynku, w korytarzach piwnic prywatnych przedmiotów takich jak wózki, rowery, sanki, meble i inne.
  • § 13 ust. 3: umieszczania przedmiotów tarasujących przejście na terenie dróg ewakuacyjnych, a także w miejscach mogących utrudnić gaszenie pożaru lub dojazd służb ratunkowych.

W związku z powyższym prosimy o uprzątnięcie swoich rzeczy i przedmiotów z ww. miejsc.

Wspomniany wyżej Regulamin Porządku dostępny jest na naszej stronie w zakładce „SPÓŁDZIELNIA”.

Z wyrazami szacunku

Zarząd i Administracja SM „Grunwald”

Zadzwoń do nas!