WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje:

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 

które odbędzie się dnia 30 maja 2022r. o godz. 17 w Miejskim Domu Kultury
w Olsztynku przy ul. Chopina 29

 

Zadzwoń do nas!