UWALNIAMY DOSTĘP DO PARKINGU PRZY ULICY JANA PAWŁA II

Szanowni Mieszkańcy,

Zawiadamiamy, że od 01 stycznia 2023 r. parking przy ulicy Jana Pawła II należący do naszej Spółdzielni, jest dostępny dla wszystkich mieszkańców w formie hybrydowej, tzn. płatnej lub nie. Każdy mieszkaniec, który ma podpisaną umowę na prywatne miejsce parkingowe nadal zachowuje wyłączne prawo do tego miejsca. Natomiast z miejsc niewykupionych zostały zdjęte blokady i takie miejsca są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich Naszych Mieszkańców!

ALE UWAGA!

Tylko miejsca ze zdjętą blokadą są wolne! Jeśli na konkretnym miejscu parkingowym blokada leży, bądź stoi to znaczy, że takie miejsce jest prywatne i obowiązuje całkowity zakaz z jego korzystania! Wolnych miejsc (bez blokad) jest w tej chwili 32. W związku z tym, prosimy kierowców o niezastawianie chodnika i drogi wjazdowej na nasze osiedle i korzystanie z ww. wolnych miejsc. Jednocześnie prosimy z góry nowych, potencjalnych użytkowników o zwrócenie szczególnej uwagi, żeby podczas parkowania nie wjeżdżać, przez przypadek, pomiędzy dwie sąsiadujące blokady, bo wtedy zajmiecie Państwo jednocześnie dwa wykupione miejsca! Prosimy o zrozumienie i uwagę szczególnie zimą, kiedy to zaśnieżone miejsca są mało widoczne.

W każdej chwili każdy mieszkaniec Spółdzielni może wykupić na prywatny użytek wolne miejsce parkingowe. Koszt 20 zł + 23% VAT oraz 100 zł zwrotnej kaucji za blokadę.

Z wyrazami szacunku

Zarząd i Administracja SM „Grunwald”

Zadzwoń do nas!