PRZETARG NA WYMIANĘ WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na modernizację instalacji wodociągowej polegającej na wymianie wodomierzy tradycyjnych na wodomierze z modułem radiowym służących do pomiaru zużycia ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.03.2023 r. do godz. 1500 w siedzibie SM „Grunwald” w Olsztynku przy ulicy Kolejowej 13/1. Decyduje data i godzina złożenia oferty, a nie stempla pocztowego.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2023 r. o godz. 1630 w siedzibie Spółdzielni

Pełna dokumentacja zawierająca specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wymagane oświadczenia i formularz ofertowy jest do pobrania poniżej.

Specyfikacja warunków zamówienia

Oferta wodomierze

OŚWIADCZENIE O DOKONANIU WIZJI LOKALNEJ

oświadczenie

 

Zadzwoń do nas!