PRZETARG NA DOCIEPLENIE STROPU PIWNICZNEGO W BUDYNKU KOLEJOWA 17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na docieplenie powierzchni stropów piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 17 w Olsztynku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.03.2023 r. do godz. 1500 w siedzibie SM „Grunwald” w Olsztynku przy ulicy Kolejowej 13/1. Decyduje data i godzina złożenia oferty, a nie stempla pocztowego.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023 r. o godz. 1530 w siedzibie Spółdzielni

Pełna dokumentacja zawierająca specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wymagane oświadczenia i formularz ofertowy jest do pobrania poniżej.

Specyfikacja warunków zamówienia

Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej

Oświadczenie

Oferta

Zadzwoń do nas!