PRZETARG NA REMONT DACHU BUDYNKU KOLEJOWA 13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 13 w Olsztynku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godz. 1500 w siedzibie SM „Grunwald” w Olsztynku przy ulicy Kolejowej 13/1. Decyduje data i godzina złożenia oferty, a nie stempla pocztowego.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2023 r. o godz. 1530 w siedzibie Spółdzielni

Pełna dokumentacja zawierająca specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wymagane oświadczenia i formularz ofertowy jest do pobrania poniżej.

Oferta

Oświadczenie

POTWIERDZENIE DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ

Specyfikacja przetargowa

Zadzwoń do nas!