APEL O RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ

Szanowni odbiorcy wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców wody o racjonalne gospodarowanie wodą.

Zwracamy się z prośbą, aby w godzinach 9-22 nie używać wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów, trawników, mycia samochodów itp.

Ograniczenie zużycia zapewni wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej dostęp do wody, nie spowoduje przerw w jej dostawie, jak też nie pogorszy jakości wody pitnej.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszej prośby.

Zadzwoń do nas!