ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ WYCINCE DRZEW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku, zgodnie z art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023.1336 t.j. ) informuje członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni o zamiarze wycięcia drzew.

Szczegóły zawarte są w dołączonych do niniejszego ogłoszenia plikach pdf.

Zarząd i Administracja

SM „Grunwald” w Olsztynku

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Daszyńskiego 4

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Kolejowa 3

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew parking JPII

Zadzwoń do nas!