UWAGA! DERATYZACJA!

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z coraz częstszym pojawianiem się w naszych piwnicach szczurów, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”
w Olsztynku informuje, że w dniach 02-03 września br.  (poniedziałek i wtorek)  przeprowadzana zostanie deratyzacja w korytarzach piwnicznych oraz studzienkach kanalizacyjnych na całym osiedlu przez firmę „TRUTEKS” z Olsztyna, która na każdym korytarzu piwnicznym  zamontuje stacje deratyzacyjne. Miejsca z wyłożoną trutką zostaną oznaczone ostrzegawczymi wywieszkami.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Zarząd i Administracja SM „Grunwald” w Olsztynku

Zadzwoń do nas!