KONIEC SEZONU GRZEWCZEGO

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zakończyliśmy dzisiaj tj. 07.05.2024 r.  sezon grzewczy w naszej Spółdzielni.

Przypominamy, że od dziś, do końca sierpnia br. macie Państwo czas na ewentualne remonty, które (po obligatoryjnym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni) będą się wiązały z jakąkolwiek ingerencją w instalację C.O.

Życzymy samych ciepłych dni!

Z wyrazami szacunku,

Zarząd i Administracja SM „Grunwald” w Olsztynku

Zadzwoń do nas!