Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” powstała poprzez odłączenie od Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 31 marca 1987 roku.

Głównym inicjatorem powstania naszej spółdzielni był pan Tadeusz Jaros. Po jej zarejestrowaniu stanowisko Prezesa Spółdzielni zaproponowano panu Markowi Wantoch-Rekowskiemu, pracownikowi Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Olsztynie („Jagódka”). Pan Wantoch-Rekowski przyjął propozycję i pełnił obowiązki Prezesa do połowy roku 1994.

Od 1 sierpnia 1994 roku, po wygraniu konkursu, stanowisko to objął pan Ryszard Podliński. Pełnił je do 31 września 2020 roku, kiedy powołano na stanowisko prezesa pana Grzegorza Rudzińskiego, który wygrał ogłoszony konkurs.
Terenem działalności Spółdzielni jest obszar 5,5 ha gruntów. Aktualnie zrzesza ona 672 członków (stan na 31.12.2019 r.). Spółdzielnia zarządza i administruje 14 budynkami wielorodzinnymi, w których jest 520 mieszkań oraz 1 lokalem przeznaczonym na biuro spółdzielni o łącznej powierzchni użytkowej 28.500,00 m2. Warto w tym miejscu przypomnieć, w jakich latach powstawały poszczególne bloki:

 • Daszyńskiego 4 i 6 – 1979 rok
 • Kolejowa 3 i 5 – 1980 rok
 • Kolejowa 1 – 1981 rok
 • Kolejowa 7 – 1982 rok
 • Kolejowa 13 – 1987 rok.

Warto wspomnieć, że te budynki zostały wybudowane jeszcze przez Olsztyńską Spółdzielnię Mieszkaniową, która przekazała je Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”.

 • Kolejowa 15 i 17 – 1987 rok
 • Daszyńskiego 2 – 1991 rok
 • Kolejowa 23 – 1992 rok
 • Kolejowa 21 – 1993 rok
 • Kolejowa 25 – 1996 rok
 • Kolejowa 27 – 1997 rok.

Od 2015 Spółdzielnia posiada własną kotłownię, dzięki czemu uniezależniła się od zewnętrznego dostawcy ciepła.
Całością kieruje Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” we współpracy z Radą Nadzorczą, która jest wybierana co 3 lata spośród członków Spółdzielni. Sprawozdania z rocznej działalności Zarządu przedstawiane są co roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”.

Dotychczasowi Prezesi Zarządu SM „Grunwald”:
MAREK WANTOCH-REKOWSKI 1987-1994
RYSZARD PODLIŃSKI 1994-2020
GRZEGORZ RUDZIŃSKI 2020-

Zadzwoń do nas!