Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „GRUNWALD” na lata 2022 – 2025

Prezydium:

Przewodniczący – Robert Sobiecki

Zastępca Przewodniczącego – Izabela Reda

Sekretarz – Karolina Nowacka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Szustkiewicz

Zastępca Przewodniczącego – Ewa Szantar

Członek Komisji – Henryka Stasiorowska

Niestała Komisja Przetargowa:

Robert Sobiecki

Krzysztof Szustkiewicz

Radosław Kowalski

Henryka Stasiorowska

Zadzwoń do nas!