Zarząd i administracja

ZARZĄD I ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRUNWALD” W OLSZTYNKU
NIP: 739-020-76-45
REGON: 001265054
SIEDZIBA (ADRES):
– ul KOLEJOWA 13/1, 11-015 OLSZTYNEK
– czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30
PREZES ZARZĄDU:
– GRZEGORZ RUDZIŃSKI
– tel.: 89 519 32 47
– e-mail: prezes.smgrunwaldolsztynek@gmail.com

 

Pełnomocnik Zarządu oraz p.o. głównej księgowej:
– BOŻENA JANISZEWSKA-ROLKA
– tel.: 89 519 32 47
– e-mail: smgrunwaldolsztynek@gmail.com

 

ADMINISTRACJA

EKSPLOATACJA, ROZLICZENIA I WINDYKACJA:
– LUCYNA WALUK (specjalista ds. księgowości),
– tel.: 89 519 25 47
– e-mail: smgrunwaldolsztynek@gmail.com

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:
– WERONIKA JANIK (specjalista ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi),
– tel.: 89 519 25 47
– e-mail: gzm_ag@op.pl

SEKRETARIAT, KADRY:
– MAŁGORZATA BINKUL (specjalista ds. księgowości)
– tel.: 89 519 25 47
– e-mail: smgrunwaldolsztynek@gmail.com

ZGŁASZANIE AWARII:
– WERONIKA JANIK
– od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30 tel.: 89 519 25 47
– w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy tel.: 502 537 948

KONSERWATORZY:
– PIOTR TOMASZEWSKI,
– ANTONI ZBIROWSKI,

Zadzwoń do nas!