Zasoby

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „Grunwald” W LICZBACH
Stan na 31.03.2021r.

 

 

Lp. TREŚĆ Dane liczbowe
I Powierzchnia (ha) 5,1
II Budynki mieszkalne: 14
III Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2) 28.403,64
IV Lokale mieszkalne, w tym: 522
* biuro spółdzielni 1
* użytkowane na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 401
* użytkowane na zasadzie prawa odrębnej własności 120
V Członkowie Spółdzielni 658
VI Liczba mieszkańców 1007
VII Budynki użytkowe 1
VIII Śmietniki wolnostojące 7
IX Place zabaw 1

Zadzwoń do nas!